Rejestracja uczestnictwa
V Sympozjum Biofizyka a Medycyna
Poznań, 20-21 września 2018

Formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail przesłane zostanie automatyczne potwierdzenie dokonanej rejestracji.

* Pola wymagane
Dane uczestnika:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr mgr inż. Pan/Pani
Typ uczestnictwa:
Adres do korespondencji:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane do faktury:
jak powyższe dane uczestnika
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika
Dokonując rejestracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833 przez Organizatorów Konferencji oraz Biuro Organizacji Konferencji Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-356 Poznań, ul. Przybyszewskiego 37a
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl